AeroSpınner serisi

Çözeltiden Üfleme + Elektro Üfleme + Elektrospinning

areka aerospinner çözeltiden üfleme elektro üfleme sistemi
AEROSPINNER™ MODELLERİ
Model Uyumluluk Numune Boyutu
[mm2]
HV Güç Kaynağı Nozul Sayısı Toplayıcı Eni
L1.0 Yekpare,
Lab ölçekli
300 x 400 Mevcut 1-6 50 cm'ye kadar
M1.0 Tezgahüstü,
lab ölçekli
300 x 400 Mevcut 1-6 50 cm'ye kadar
P1.0 Pilot ölçekli 300 x sürekli
600 x sürekli
Mevcut 32'ye kadar 100 cm'ye kadar
I1.0 Endüstriyel ölçekli 1500 x sürekli Mevcut 128'e kadar 100 cm'ye kadar